Wat is ErgensHeen.nl?

Een netwerk voor vrouwen met autisme woonachtig in Friesland of wijde omtrek. Delen, herkennen, verbinden. Wij bieden contactmomenten aan. Vergroot jouw en ons netwerk en doe mee!

Over ons

ErgensHeen.nl is opgezet door ervaringsdeskundige vrijwiligers en wordt ondersteund door JONX/Autisme Team Noord-Nederland, locatie Drachten. De vrijwiligers van de organisatie zijn ook als gastvrouwen aanspreekpunten tijdens bijeenkomsten. Je kunt je bij hen ook aan- en afmelden voor activiteiten.

Doelgroep ErgensHeen.nl

De groeiende groep vrouwen die met autisme geconfronteerd wordt, verdient meer aandacht. Voor veel vrouwen met autisme zijn contactmogelijkheden beperkt. dat kan vanuit de persoon zelf zo zijn, omgevingsfactoren spelen ook een rol.

Locatie

Uitvalsbasis van ErgensHeen.nl actviteiten is vooralsnog de kelder van het JONX/Autisme Team Noord Nederland lokatie Drachten gebouw. Het adres is Zuiderdwarsvaart 72, 9203 JB Drachten. Auto's kunnen achter het gebouw parkeren. De dichtstbijzijnde bushalte heet 'Splitting'.

Er zijn genoeg leuke mannen, maar...

ze mogen toch buiten blijven. We zijn geen feministisch bolwerk of zoiets, gewoon dames onder elkaar.

Kinderen, collega's, fotocamera's , alles wat overprikkeling kan veroorzaken mag thuisblijven!

Eigen eten en drinken

Dat mag je meenemen, als het maar niet zo sterk ruikt als bijvoorbeeld rijstwafels of knoflook, vis, bananen.

Doelgroep ErgensHeen.nl

Vrouwen met autisme. Er is een groot verschil in autisme beleving tussen mannen met autisme en vrouwen met autisme. De activiteiten van ErgensHeen.nl zijn specifiek bedoel voor en alléén voor dames toegankelijk. Je kunt wellicht meer jezelf zijn onder elkaar. Doelgroep is de goed zelfstandig functionerende vrouw met autisme in de leeftijdsgroep 16 -96 jaar, woonachtig in Friesland of wijde omgeving. Wij willen vrouwen met autisme contactmogelijkheden bieden. Delen van ervaringen, herkennen dat je niet de enige bent, verbinden van mensen met mogelijk soortgelijke interesses. Nog geen diagnose, maar wél een vermoeden van autisme? Dan kun je beter contact opnemen met een gespecialiseerde G.G.Z, instelling, bijvoorbeeld het JONX/Autisme Team Noord - Nederland). Kijk op internet ervaringsverhalen, in de openbare bibliiotheek is ook veel te vinden over autisme.

Wanneer kan ik met jullie ErgensHeen? Data en Adres:

Bijeenkoms op 30 mei (startmiddag), 4 juli, 8 augustus, 19 september 2017. Inloop vanaf 13.30 uur , progamma 14.00 - uiterlijk 16.00 uur. Locatie Zuiderdwarsvaart 72, 9203 JB Drachten. In de kelder van het gebouw van het JONX/Autisme Team Noord - Nederland lokatie Drachten.
Avatar
Activiteiten 2017
Data bijeenkomsten 2017: 30 mei, 4 juni, 8 augustus, 19 september

Allerlei

Hulphonden altijd welkom, gasten in overleg.Wij vragen € 1,00 als bijdrage in de kosten per persoon per keer. Vanuit de organisatie zijn er vrijwilligers aanwezig, zij zijn gastvrouwen tijdens de bijeenkomsten. ErgensHeen.nl hanteert de huisregels van het JONX/Autisme Team Noord-Nederland, lokatie Drachten en haar eigen regels. Wij willen niemand te kort doen tijdens de bijeenkomsten. 'Bomen opzetten' kan leiden tot interessante discussies, maar ook tot monologen, waarbij anderen minder kwijt kunnen dan gepland. We houden de tijd en aandacht voor iedereen graag leuk, soms is helaas ingrijpen noodzakelijk. Niet persoonlijk bedoeld weet je.

Zonder jullie zijn we nergens! Vergroot je netwerk en kom op 4 juli a.s naar Drachten!Mail naar [email protected] voor meer informatie.